Flo&Gro stimuleert de digitale zorg in de brede zin, waarbij het bekender maken van E-health oplossingen en het stimuleren van hoogwaardige innovatie in de zorg centraal staan.

Missie: een epidemie van gezondheid creëren

We weten dat mensen die ‘floreren’ het leven ervaren als gelukkiger. Ook dragen zij, meer dan niet-florerende mensen, positief en actief bij aan hun omgeving. Ze besmetten de wereld om zich heen met gezondheid, zoals in Harvard werd aangetoond. Deze besmettelijkheid wil Flo&Gro actief initiëren en gebruiken, waarbij innovatieve en technologische producten worden ontwikkeld en getoond. Deze producten worden beproefd en bijgespijkerd door bezoekers actief te laten participeren in de ontwikkeling van hetgeen geëxposeerd wordt. Het is bij uitstek een project dat werkt vanuit samenwerking: toerisme, cultuur, gezondheidszorg, technologie, ontwikkelaar, ondernemer, kennisinstituut en klant.

 

Doel en visie

1. Stimuleren van digitale zorg in brede zin, gericht op preventie van ziekte en liever nog ‘amplitie’: het creëren en versterken van positieve situaties zoals bijvoorbeeld bevlogenheid.

Hierbij gaat het om:
A. het bekender maken van verschillende E-health oplossingen
B. het stimuleren van hoogwaardige innovatie in de zorg
C. het ‘ont-hospitaliseren en ontzorgen’ waarbij er in de dagelijkse thuissituatie vitaliserende interventies kunnen worden gebruikt (je hoeft niet naar een instituut)
D. de gepresenteerde technologische interventies zijn interventies die precies op tijd voor een specifiek individu passend zijn: ‘just-in-time”’en ‘tailor-made’.

2. Flo&Gro heeft de ambitie onafhankelijk van bestaande partijen te werken met als oogmerk partijen bij elkaar te brengen zodat kruisbestuiving makkelijk is.

Strategie

e-Health oplossingen dichter bij het dagelijks leven te brengen van gewone mensen. Speciaal ook ouderen en kinderen/jongeren zijn welkom om de rondleiding mee te maken en de verschillende toepassingen in Het Huis dat met je Hersenen speelt te komen ervaren. Voor de rondleiding wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Een platform te bieden aan ontwikkelaars waar ze een brede doelgroep kunnen ontmoeten (alle bezoekers) in de verschillende fases van productontwikkeling (design thinking). Onderzoek, waaronder wetenschappelijk onderzoek, wordt nadrukkelijk gestimuleerd en partijen kunnen elkaar helpen de wegen te vinden om tot hoogwaardige producten te komen.
Niet alleen een kennisplatform bieden waar verschillende partijen gebruik kunnen maken van elkaars expertise, maar ook een kennissen-netwerk bieden, waar verschillende kennisvelden elkaar treffen, versterken en kruisbestuiven. Er wordt nadrukkelijk contact gezocht met hogescholen en universiteiten, maar evenzeer met marktpartijen.
Het stimuleren van zogenaamde ‘meeslepende ervaringen’ centraal te zetten. Steeds gericht te zijn op concrete impulsen om tot gedragsverandering te komen met als doel om van preventie tot amplitie te komen.

Het Huis dat met je Hersenen speelt

 

Flo&Gro is gestart met haar eerste project ‘Het Huis dat met je Hersenen speelt’ om gezondheid, kunst, toerisme en Leeuwarden als European Capital of Culture samen te kunnen ballen in 1 project. Omdat Friesland zo nadrukkelijk gastheer/vrouw is van dit gebeuren, staan in de expositie vooral Friese innovatie projecten centraal, zoals Stressjam (handig worden met stress in een VR-wereld),  de projecten van Jamzone (een slimme tafel die je helpt tot goede beslissingen te komen, slimme lampen die aangeven wanneer je gestrest bent of te lang zit en je aanzetten tot precies de juiste acties), Darejam (naar beneden springen van een hele hoge toren) en de VR interventies van Therapieland.

 

Stichting Flo&Gro
Grote Kerkstraat 31, 8911 DZ Leeuwarden
info@flo-n-gro.nl
KvK nummer : 72208619
RSIN : 859030544

De Stichting Flo&Gro heeft de culturele ANBI-status.

 

Bestuur:
Voorzitter: Bernard Maarsingh (onbezoldigd)
Secretaris: vacant                                            Penningmeester: Irma van Steijn (onbezoldigd)

Download hier het beleidsplan.
Download hier de jaarrekening.