Flo&Gro stimuleert gezondheid, verbinding en geluk, door een upgrade te geven aan wat wel de Bluezones worden genoemd, plekken waar mensen opvallend gelukkig zijn en opmerkelijk oud worden. Deze upgrade leidt tot zgn. New Bluezone Hubs, plekken waar we verschraling inleveren voor verrijking en waar we lokale kringlopen sluiten.

Missie: een epidemie van gezondheid creëren

We weten dat mensen die ‘floreren’ gelukkiger, energieker en vitaler zijn. Ook dragen zij, meer dan niet-florerende mensen, positief en actief bij aan hun omgeving. Ze besmetten de wereld om zich heen met gezondheid, zoals in Harvard werd aangetoond. Deze besmettelijkheid wil Flo&Gro actief initiëren en gebruiken, waarbij innovatieve en technologische producten worden ontwikkeld en getoond. Deze producten worden beproefd en bijgespijkerd door bewoners van de New Bluezone Hubs en bezoekers van de projecten actief te laten participeren. Het is bij uitstek een project dat werkt vanuit samenwerking: toerisme, cultuur, gezondheidszorg, technologie, ontwikkelaar, ondernemer, kennisinstituut en klant. Het is steeds de ambitie om lokale projecten duurzaam te maken, zodat dat naast de verrijking van de omgeving (ROV of return on vitality) ook een goede return on investment (ROI) bereikt wordt.

Doel en visie

1. Stimuleren van New Bluezone Hubs, gericht op ‘amplitie’: het creëren en versterken van positieve feedbackloops, waarbij natuur, omgeving en gezondheid samen leiden tot een hoge returm on vitality.

Hierbij gaat het om:
A. het bekender maken van initiatieven
B. het stimuleren van hoogwaardige innovatie
C. het maken en stimuleren van nieuwe New Bluezone Hubs
D. het stimuleren van technologische interventies die precies op tijd voor een specifiek individu passend zijn: ‘just-in-time”’en ‘tailor-made’.

2. Flo&Gro heeft de ambitie onafhankelijk van bestaande partijen te werken met als oogmerk partijen bij elkaar te brengen zodat kruisbestuiving makkelijk is. We doen dat langs de principes van de Frykigai, the Friesian talent to embraze ‘mienskip’.

 

Strategie

New Bluezone oplossingen dichter bij het dagelijks leven te brengen van gewone mensen. Speciaal ook ouderen en kinderen/jongeren zijn welkom om mee te doen en mee te denken.
Een platform te bieden aan ontwikkelaars waar ze een brede doelgroep kunnen ontmoeten (alle bezoekers) in de verschillende fases van productontwikkeling (design thinking). Onderzoek, waaronder wetenschappelijk onderzoek, wordt nadrukkelijk gestimuleerd en partijen kunnen elkaar helpen de wegen te vinden om tot hoogwaardige producten te komen.
Niet alleen een kennisplatform bieden waar verschillende partijen gebruik kunnen maken van elkaars expertise, maar ook een kennissen-netwerk bieden, waar verschillende kennisvelden elkaar treffen, versterken en kruisbestuiven. Er wordt nadrukkelijk contact gezocht met hogescholen en universiteiten, maar evenzeer met marktpartijen.
Het stimuleren van zogenaamde ‘meeslepende ervaringen’, steeds gericht op concrete impulsen om tot gedragsverandering te komen, waarbij individueel maatwerk en just-in-time interventies centraal staan. Dit alles met als doel om tot amplitie te komen.

Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt

Flo&Gro is gestart met haar eerste project ‘Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt’ om gezondheid, kunst, toerisme en Leeuwarden als European Capital of Culture samen te kunnen ballen in 1 project. Omdat Friesland zo nadrukkelijk gastheer/vrouw is van dit gebeuren, staan in de ‘expositie’ vooral Friese innovatie projecten centraal, zoals o.a. Stressjam (handig worden met stress in een VR-wereld), en Darejam (naar beneden springen van een hele hoge toren). Beiden projecten van Jamzone.

In het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt werken vrijwilligers. Ze werken volgens opgestelde gedragscode, deze kun je hier downloaden.

Stichting Flo&Gro
Grote Kerkstraat 31, 8911 DZ Leeuwarden
info@flo-n-gro.nl
KvK nummer : 72208619
RSIN : 859030544

De Stichting Flo&Gro heeft de culturele ANBI-status.

Bestuur (onbezoldigd):
Voorzitter: Thea Koster

Secretaris: Nana Gersee

Penningmeester: Hans Achterbosch

Download hier het financieel jaarverslag 2022